Բրդերի լվացում

Անվանում
Վերմակ – 1 տեղ (մինչև 1,5 մ) 5800 դրամ (Նոր մթել + 4000 դր)
Վերմակ – 1,5 տեղ ( 1,6 մ – 1,75 մ) 7500 դրամ (Նոր մթել + 4200 դր)
Վերմակ – 2 տեղ (1,8 մ -ից ավել) 9000 դրամ (Նոր մթել + 5000 դրամ)
Դոշակ – 1 տեղ (մինչև 1 մ) 5000 դրամ (Նոր մթել + 3000 դր)
Դոշակ – 1,5 տեղ (1 մ – 1,5 մ) 7500 դրամ (Նոր մթել + 4000 դր)
Դոշակ – 2 տեղ (1,6 մ -ից ավել) 9500 դրամ (Նոր մթել + 5000 դր)
© 2022 Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են